Agriculture1

خوش امدید Azarian journal of agriculture به

مجله کشاورزی آذری با مجوز رسمی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در تاریخ 93/3/5 به شماره ثبت 93/5156جهت نشر مقالات علمی در زمینه کشاورزی شروع بکار کرده است. این مجله انگلیسی زبان با دوره چاپ دو ماهه در نظر دارد مقالات پژوهشی کلیه گرایش های رشته های کشاورزی زیر مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، خاک شناسی، علوم دامی و گیاهپزشکی را پس از دو بار داوری بصورت مقاله الکترونیکی منتشر کند

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر علی اصغر علیلو

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این مجله و فهرست نمایه های آن به صفحات انگلیسی مجله مراجعه فرمایید.

اخبار

 

فراخوان پذیرش مقالات برای سال هشتم شماره چهارم
دعوت به همکاری

اساتید علاقمند جهت همکاری با این مجله و ارسال رزومه کاری خود می توانند به بخش contact usوب سایت مراجعه فرمایند.

کنگره

مجلات آذری آماده همکاری در کنگره ها و همایش های معتبر داخلی و خارجی می باشد.