بررسی نقش شرکتهای فنی مشاوره‌ای در افزایش بهره‌وری تولید گندم در مراغه

مهدی جلالیان1، حامد صدری2

چکیده

گندم یکی از مهمترین گیاهان زراعی جهان است که نقش مهمی را در درآمد جمعیت روستایی ایران ایفا می کند. با افزایش جمعیت جهان و محدودیت اراضی قابل کشت، افزایش میزان بهروه وری یکی از اصلی ترین برنامه ها ی محققان می باشد. از اینرو استفاده از علوم جدید و تکنولوژی های جدید یا تغییر یافته می تواند می توانند بهترین گزینه ها جهت نیل به این هدف باشند. در این خصوص مشارکت فارغ التحصیلان دانشگاهی در موسسات فنی مشاوره ای در افزایش بهره وری می تواند مهم باشد. به این منظور 115 کشاورز و 30 متخصص کشاورزی بصورت تصادفی انتخاب شدند و تاثیر مشارکت آنها در افزایش بهره وری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهمترین دغدغه های موسسات فنی مشاوره ای در این زمینه می تواند مسئله بیمه و قراردادهای شفاف و روشن باشد.  همچنین از نظر کشاورزان احترام به تجارب سالیان متمادی آنها و مجهز بودن شرکتها به تجهیزات و نرم افزاری بروز از عوامل بسیار مهم و موثر برای پذیرش قشر جوان و تحصیلکرده می باشد. این مطالعه نشان داد که بهره وری گندم پس از مشارکت موسسات فنی مشاوره ای نسبت به زمان قبل افرایش یافت. 

 

کلید واژه ها: بهره وری، گندم، موسسات فنی مشاوره ای

download-pdf1